Loading... Please wait...

Bilten Lista


Krediti

Societe Generale Partner Krediti:

Dinarski kredit:
Fiksna dinarska rata.
Iznos kredita od 6.000,00 do 350.000,00 dinara.
Period otplate od 6 do 36 mesečnih rata
Učešće od 0% do 90%

Dinarski kredit, 0% kamata:
Fiksna dinarska rata.
Iznos kredita od 6.000,00 do 350.000,00 dinara.
Period otplate od 6 do 12 mesečnih rata
Učešće od 0% do 98%

Dinarski kredit, 0% kamata:
Fiksna dinarska rata.
Iznos kredita od 24.000,00 do 350.000,00 dinara.
Period otplate 24 mesečnih rata
Učešće od 0% do 90%

Senior dinarski kredit (do 75 godina u momentu otplate):
Fiksna dinarska rata.
Iznos kredita od 6.000,00 do 100.000,00 dinara.
Period otplate od 12 do 36 mesečnih rata
Učešće od 0% do 98%