Loading... Please wait...

Bilten Lista


Krediti

Societe Generale Partner Krediti:

Dinarski potrošački krediti bez valutne klauzule:
Fiksna dinarska rata.
Iznos kredita od 6000 do 1.000.000 dinara
Period otplate od 12 do 60 mesečnih rata
Opterećenje plate do 40%


Findomestic Krediti:

Kredit sa učešćem:
Period otplate od 6 do 40 mesečnih rata
Minimalno učešće 20%
Opterećenje plate do 30%

Kredit bez učešća:
Period otplate do 18 mesečnih rata
Opterećenje plate do 50%

Download potrebne dokumentacije za kredit (RAR)